Pneumatyka Prema Kielce
Pneumatyka Norgren
Hydraulika siłowa Argo-Hytos
Hydraulika siłowa Ponar Wadowice
Zawory hydrauliczne Buschjost
Pneumatyka SMC
Zawory, przepustnice Klinger
Chłodnice oleju Sesino
Zasilacze hydrauliczne
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Uszczelnienia w połączeniach kołnierzowych.

Głównym zadaniem stawianym tego typu uszczelnieniom jest redukcja przecieków w połączeniach kołnierzowych, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy, jak i ochronę środowiska.

Dobór konkretnego materiału na uszczelkę określany jest podczas analizy kilku parametrów:

 • ciśnienie pracy,
 • temperatura pracy,
 • odporność chemiczna na działanie medium,
 • zmieniające się siły nacisku.

 • Charakterystyka.

  Połączenie kołnierzowe pozostaje szczelne tak długo, jak wywierany na uszczelkę nacisk powierzchniowy jest większy niż minimalna wartość konieczna do uzyskania danego poziomu szczelności, ale nie większy niż maksymalny nacisk dopuszczalny. Dodatkowo należy pamiętać, że wartości tych nacisków są zmienne, gdyż zmiany temperatury i ciśnienia w instalacji wywołują powstawanie zmiennych naprężeń.

  W zależności od zmieniających się warunków pracy należy dobrać materiał na uszczelkę taki, który będzie mieć mniejszą skłonność do kruszenia się wraz ze wzrostem temperatury oraz by był możliwie elastyczny przy ciągłej pracy w zakładanych temperaturach.

  Uszczelka powinna być możliwe cienka, aby dla jej optymalnej pracy maksymalny stosunek jej grubości do szerokości wynosił 1/5 (idealny to 1/10).

  Podczas montażu uszczelki należy zadbać o odpowiedni stan przylgni kołnierza, które powinny być płaskie i czyste a w przypadku wymiany należy dokładnie usunąć resztki starej uszczelki. Należy pamiętać, aby montowane uszczelniacze były suche, gdyż niektóre materiały stosowane przy ich produkcji mogą absorbować ciecze, a montaż wilgotnego elementu może doprowadzić do defektu połączenia, dlatego też nie należy używać środków pomocniczych przy ich montażu, a w drodze wyjątku stosować specjalnie przeznaczone do tego celu suche preparaty. Ważne w tym przypadku jest odpowiednie przechowywanie uszczelnień w magazynach. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie należy używać ponownie raz użytej wcześniej uszczelki. Wymiary uszczelki należy określać w taki sposób, aby nie wchodziła ona w światło przewodu oraz mogła być umieszczona centrycznie.

  Podczas skręcania kołnierza wraz z uszczelką należy przestrzegać kilku zaleceń:

 • dociąganie śrub powinno odbywać się w sposób kontrolowany, stopniowo i naprzemiennie (najlepiej przy użyciu klucza dynamometrycznego),
 • jeżeli nastąpi konieczność późniejszego dociągania śrub, to jest ono przeprowadzane tylko, gdy temperatura jest niska (jak temperatura otoczenia) przed lub w trakcie pierwszego rozruchu instalacji.

 • Rodzaje uszczelnień kołnierzowych.

  Uszczelnienia płaskie bezazbestowe.

  Obecnie uszczelnienia płaskie wykonane z materiałów nie zawierających azbestu charakteryzują się znakomitymi właściwościami gazoszczelnymi oraz odpornością na oleje i rozpuszczalniki, oraz oleje napędowe. Zawierają włókna poliamidów aromatycznych oraz są odporne na wysokie temperatury wypełniacze nieorganiczne związane chemicznie odpornymi elastomerami nowej generacji. Charakteryzują się również:

 • bardzo dobrą wytrzymałością na rozrywanie i ściskanie,
 • odpornością na starzenie,
 • małymi deformacjami,
 • zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń.

 • Uszczelnienia spiralne.

  Uszczelki spiralne są elementami stosowanymi w zakresie wysokich ciśnień i temperatur, zwłaszcza w przypadku występowania szoku termicznego. Ich kompozytowa budowa charakteryzuje się odpornością na wysokie naciski oraz duże wahania temperatury.

  Element uszczelniający uszczelki spiralnej złożony jest z ukształtowanej metalowej taśmy (zapewniającej sprężystość powrotną) spiralnie zwiniętej razem z miękkim materiałem uszczelniającym wypełniacza (gwarantującym prawidłowe uszczelnienie).

  Doboru taśmy metalowej i wypełniacza dokonuje się w zależności od mediów i temperatury eksploatacji np. pierścienie ze stali węglowej, stopów niklu lub tytanu itp., wypełnienie grafitowe 550 st.C, wypełnienie ceramiczne 800 st.C .

  Rowkowy profil spirali gwarantuje niezbędne odprężanie (w przypadku wystąpienia szoku termicznego, wibracji kołnierza lub połączeń sworzniowych) konieczne do utrzymania szczelności.

  Uszczelnienia spiralne występują w odmianach:

 • bez pierścienia centrującego,
 • z zewnętrznym pierścieniem centrującym,
 • z wewnętrznym pierścieniem centrującym,
 • z zewnętrznym i wewnętrznym pierścieniem centrującym.

 • Uszczelnienia wielokrawędziowe.

  Uszczelki wysokociśnieniowe wykonane ze specjalnego metalowego profilu-nośnika, uszczelnione po obu stronach warstwami z miękkiego tworzywa. Tak zbudowana uszczelka łączy odporność metalu z elastycznością miękkiego tworzywa. Pozwala to na szybkie osiągnięcie wymaganego docisku. Stosuje się stalowe pierścienie grzebieniowe z nakładkami z grafitu lub PTFE. Stosowane są głównie przy zniszczonych lub nierównych powierzchniach przylg.

  Występują w odmianach:

 • płaska z pierścieniem prowadzącym,
 • płaska bez pierścienia prowadzącego,
 • płaska z ruchomym pierścieniem prowadzącym,
 • obustronnie wypukła z pierścieniem prowadzącym,
 • obustronnie wypukła bez pierścienia prowadzącego,
 • obustronnie wypukła z ruchomym pierścieniem prowadzącym.

 • Uszczelnienia miękkie w osłonie metalowej.

  Uszczelka składa się z miękkiego materiału uszczelniającego osłoniętego warstwą metalu.

  Występują w odmianach:

 • z miękkim wypełnieniem i podwójna osłoną – na wysokie temperatury i media powodujące korozję,
 • z miękkim wypełnieniem i pojedynczą osłoną – zalecane do wąskich przylg,
 • z miękkim wypełnieniem i pojedynczą osłona, częściowo zamknięta- dla połączeń ze zniszczoną powierzchnia jednej przylgni,
 • z miękkim wypełnieniem i pojedynczą osłoną, zewnętrzna krawędź otwartą - stosowana na wąskich przylgach w opakowaniach z żywnością,
 • pojedyncza warstwa falistej blachy bez wypełnienia- do uszczelniania wąskich szczelin,
 • z miękkim wypełnieniem i pojedynczą falista osłoną – stosowany przy nierównych przylgach.
 • BTH DANIEL
  ul. Makuszyńskiego 15
  31-752 Kraków
  tel./fax +48 12 257 13 90
  infobthdaniel.pl