Pneumatyka Prema Kielce
Pneumatyka Norgren
Hydraulika siłowa Argo-Hytos
Hydraulika siłowa Ponar Wadowice
Zawory hydrauliczne Buschjost
Pneumatyka SMC
Zawory, przepustnice Klinger
Chłodnice oleju Sesino
Zasilacze hydrauliczne
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Oferujemy usługi w zakresie diagnostyki i serwisu olejowego z wykorzystaniem własnych urządzeń serwisowych i kontrolno-pomiarowych.

Na Państwa życzenie dostarczamy olej i wkłady filtracyjne.

Gwarantujemy stałą opiekę serwisową.

Filtracja oleju hydraulicznego Filtracja oleju w urządzeniach hydrauliki siłowej

Organizacja usług:

 • dojazd serwisu do Państwa w uzgodnionym terminie,
 • czynności serwisowe wykonywane bezpośrednio przy obsługiwanym układzie,
 • raport szczegółowy po wykonaniu usługi zawierający wnioski i uwagi końcowe.
 • Zakres usług:

 • opróżnianie i czyszczenie zbiorników układów hydraulicznych,
 • napełnianie układów hydraulicznych z filtracją,
 • filtracja bocznikowa układów urządzeniami filtracyjnymi zewnętrznymi,
 • płukanie instalacji z wykorzystaniem zewnętrznych układów filtracyjnych oraz filtrów systemowych z wkładami serwisowymi (podczas pracy układu),
 • wymiana i montaż wkładów filtracyjnych i osprzętu zbiornika.
 • Diagnostyka oleju:

 • kontrola czystości oleju metodą elektroniczną wg klasyfikacji ISO 4406 i NAS 1638 (analiza ilościowa),
 • kontrola czystości oleju metodą mikroskopową (analiza ilościowa i jakościowa),
 • kontrola zawartości wody związanej w oleju. • BTH DANIEL
  ul. Makuszyńskiego 15
  31-752 Kraków
  tel./fax +48 12 257 13 90
  infobthdaniel.pl