Pneumatyka Prema Kielce
Pneumatyka Norgren
Hydraulika siłowa Argo-Hytos
Hydraulika siłowa Ponar Wadowice
Zawory hydrauliczne Buschjost
Pneumatyka SMC
Zawory, przepustnice Klinger
Chłodnice oleju Sesino
Zasilacze hydrauliczne
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Oferta specjalnaModułowe stanowisko do sprawdzania elementów hydrauliki siłowej.

Elementy składowe:
- Stanowisko do sprawdzania pomp hydraulicznych nr SDS.PH-MOD 01/2014.
- Stanowisko do sprawdzania zaworów hydraulicznych nr SDS.ZH-MOD 02/2014.
- Stanowisko do sprawdzania siłowników hydraulicznych nr SDS.SH-MOD 03/2014.
- Zasilacz hydrauliczny nr BTH-ZHT-300-100-22-1R6-280-140104.

Źródło energii hydrostatycznej niezbędnej do wykonywania prób stanowi zasilacz hydrauliczny. Każdy z segmentów stanowiska może być wykorzystywany oddzielnie i można go przemieszczać za pomocą wózka widłowego lub suwnicy. Konstrukcja umożliwia rozbudowę i modyfikację układu.

1. Stanowisko do sprawdzania pomp hydraulicznych

Parametry techniczne:
– ciśnienie max 280 bar
– natężenie przepływu max 100 dm3/min .

Możliwości techniczne:
– pomiar wydajności pomp przy założonym ciśnieniu,
– pomiar ciśnienia pomp przy założonej wydajności,
– pomiar wielkości przecieków pomp ,
– możliwość podłączenia i sprawdzania zespołów pompowych „zewnętrznych” wymontowanych w całości z maszyny.

Wyposażenie:
– uchwyty uniwersalne do mocowania „zewnętrznych” zespołów pompowych,
– przyłącza hydrauliczne,
– silnik elektryczny o mocy 15 kW, 1470 obr/min,
– zestaw sprzęgieł i łączników do pomp zębatych grup: 1, 2, 3,
– przepływomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym 5-120 dm3/min,
– przepływomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym 2-30 dm3/min,
– manometr,
– zawór przelewowy,
– zawór dławiący,
– zawory odcinające,
– rozdzielacz hydrauliczny,
– elastyczne przewody hydrauliczne z adapterami przyłączeniowymi do pomp,
– elektryczna szafa sterownicza,

2. Stanowisko do sprawdzania zaworów hydraulicznych.

Parametry techniczne:
– ciśnienie max 280 bar,
– natężenie przepływu max 100 dm3/min.

Możliwości techniczne:
– sprawdzanie poprawności przesterowania rozdzielaczy,
– sprawdzanie szczelności rozdzielaczy,
– sprawdzanie wielkości przecieków na wybranych kanałach rozdzielacza,
– sprawdzanie przepływu dla zadanych ciśnień,
– sprawdzanie spadków ciśnień,
– sprawdzanie szczelności zaworów przelewowych,
– dokonywanie nastaw ciśnienia zaworów przelewowych,
– sprawdzanie szczelności zaworów redukcyjnych,
– dokonywanie nastaw ciśnienia zaworów redukcyjnych,
– dokonywanie nastaw czujników (przekaźników) ciśnienia.

Wyposażenie:
– przepływomierze o zakresie pomiarowym 2-30 dm3/min oraz 5-120 dm3/min,
– manometry na kanałach P, T, A, B, X,
– zawory kulowe,
– 2 gniazda zaworowe płytowe,
– 1 gniazdo zaworowe przewodowe,
– elektryczny pulpit sterowniczy,

Testowanie zaworów odbywa się na stole pomiarowym, umożliwiającym zamocowanie ich do płyt bazowych lub podłączenie do przewodów hydraulicznych. Na stanowisku znajdują się płyty montażowe do rozdzielaczy następujących wielkości.
- płyta montażowa dla rozdzielaczy o wielkości nominalnej 10,
- płyta redukcyjna dla rozdzielaczy o wielkości nominalnej 6,
- płyta redukcyjna dla rozdzielaczy o wielkości nominalnej 4,
- płyta redukcyjna dla rozdzielaczy o wielkości nominalnej 16,
- płyta montażowa dla rozdzielaczy o wielkości nominalnej 22 i 25,
Do testowania zaworów o zabudowie monoblokowej wyprowadzono dodatkowe gniazdo przyłączeniowe. Do zasilania cewek rozdzielaczy sterowanych elektrycznie w miejscu badawczym dostępne są standardowe wtyczki DIN z napięciem sterującym 24 V DC oraz 230 V AC.

3. Stanowisko do sprawdzania siłowników hydraulicznych.

Parametry techniczne:
– ciśnienie max 280 bar
– natężenie przepływu max 100 dm3/min .

Możliwości techniczne:
– sprawdzanie szczelności zewnętrznej siłowników (szczelność dławicy),
– sprawdzenie szczelności wewnętrznej (szczelność tłoka),
– testy i próby ciśnieniowe siłowników .

Wyposażenie:
– uchwyty uniwersalne do mocowania siłowników,
– manometry,
– przepływomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym 5-120 dm3/min,
– rozdzielacz hydrauliczny,
– zawory odcinające,
– przyłącza hydrauliczne.

4. Zasilacz hydrauliczny

Parametry:
– ciśnienie max 280 bar
– natężenie przepływu max 100 dm3/min ,

Wyposażenie:
– zbiornik 300 dm3,
– silnik elektryczny 3x400 V AC o mocy 22 kW,
– pompa wielotłoczkowa zmiennej wydajności z regulatorem stałej mocy,
– filtr spływowy,
– filtr ciśnieniowy,
– czujnik poziomu oleju ,
– zawór dławiący,
– zawory odcinające,
– zawór sterujący ciśnieniem (pilot),
– zawór przelewowy,
– szafa sterownicza,
– osprzęt dodatkowy.

Możliwości techniczne:
– płynna regulacja ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego - „pilota”,
– płynna regulacja natężenia przepływu za pomocą zaworu dławiącego,
– automatyczne dostosowywanie się pompy z regulatorem stałej mocy do wymogów regulacyjnych układu nie powodujące przegrzewania się oleju i przeciążania silnika elektrycznego.
BTH DANIEL
ul. Makuszyńskiego 15
31-752 Kraków
tel./fax +48 12 257 13 90
infobthdaniel.pl