Pneumatyka Prema Kielce
Pneumatyka Norgren
Hydraulika siłowa Argo-Hytos
Hydraulika siłowa Ponar Wadowice
Zawory hydrauliczne Buschjost
Pneumatyka SMC
Zawory, przepustnice Klinger
Chłodnice oleju Sesino
Zasilacze hydrauliczne
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Symbole podstawowe


Przewód zasilania Przewód - symbol oznaczający przewód: roboczy, zasilania, powrotny lub elektryczny.
Przewód sygnału sterowania Przewód - symbol oznaczający przewód: sygnału sterowania lub odprowadzania przecieków wewnętrznych.
Układ funkcjonalny urządzenia Obrysowanie - symboli elementów funkcjonalnych stanowiących zespół danego urządzenia.
Element mechaniczny Element mechaniczny - symbol oznaczający element mechaniczny urządzenia jak: wał, dźwignia lub tłoczysko.
Kierunek przepływu Kierunek przepływu - trójkąt równoboczny oznacza kierunek przepływu czynnika roboczego.
Kierunek przepływu przez zawór Strzałka prosta lub ukośna - symbol oznacza kierunek przepływu czynnika roboczego przez zawór lub ruch prostoliniowy.
Ruch obrotowy Ruch obrotowy - symbol oznacza ruch obrotowy w danym kierunku.
Zmienność, nastawialność Zmienność lub nastawialność - symbol oznacza zmienność lub nastawialność pompy, sprężyny lub elektromagnesu.
Element lub przewód elektryczny Element lub przewód elektryczny - oznacza przewód lub element występujący w układzie.
Odcięcie drogi przepływu Zamknięcie drogi przepływu - lub odcięcie kanału.
Oddziaływanie elektryczne Oddziaływanie elektryczne liniowe - występujące w przeciwnych kierunkach.
Napęd główny układu Napęd główny układu
Sprężyna Sprężyna
Dławienie czynnika roboczego Dławienie czynnika roboczego

Przewody


Połączenie przewodów Połączenie przewodów lub kanałów
Skrzyżowanie przewodów lub kanałów Skrzyżowanie - przewodów lub kanałów bez połączenia
Przewód elastyczny Przewód elastyczny - (giętki) łączący części ruchome w układzie.
Odpowietrznik chwilowy Odpowietrznik - chwilowy.
Odpowietrznik ciągły Odpowietrznik - ciągły.
Odpowietrznik ciągły o zadanej wielkości Odpowietrznik - ciągły o zadanej wartości.
Szybkozłączka Szybkozłączka - bez mechanicznie otwieranych zaworów zwrotnych, połączona i rozłączona.
Szybkozłączka Szybkozłączka - z mechanicznie otwieranymi zaworami zwrotnymi, połączona i rozłączona.

Elementy mechaniczne


Tłoczysko Tłoczysko - ruch liniowy w dwóch kierunkach
Wał Wał - ruch oborotowy w dwóch kierunkach

Sterowanie siłą mięśni


Sterowanie siłą mięśni Sterowanie siłą mięśni - bez wskazania rodzaju sterowania.
Przycisk wciskany Przycisk wciskany - jeden kierunek działania.
Przycisk wyciągany Przycisk wyciągany - jeden kierunek działania.
Przycisk wciskany i wyciągany Przycisk wciskany i wyciągany - dwa kierunki działania.
Dźwignia Dźwignia
Pedał jednokierunkowy Pedał - o jednym kierunku działania.
Pedał dwukierunkowy Pedał - o dwóch kierunkach działania.

Sterowanie mechaniczne


Popychacz Popychacz - jeden kierunek działania.
Popychacz z nastawną długością Popychacz z nastawną długością - jeden kierunek działania.
Sprężyna Sprężyna - dwa kierunki działania.
Rolka Rolka - dwa kierunki działania.
Rolka Rolka - jeden kierunek działania.

Sterowanie elektryczne


Elektromagnes z jedna cewką Elektromagnes - z jedną cewką, jeden kierunek działania.
Elektromagnes z dwoma cewkami Elektromagnes - z dwoma cewkami działającymi w kierunkach przeciwnych.
Silnik elektryczny Silnik elektryczny
Element piezoelektryczny Element piezoelektryczny

Sterowanie bezpośrednie


Sterowanie za pomocą ciśnienia Sterowanie za pomocą ciśnienia - ogólne.
Sterowanie za pomocą ciśnienia Sterowanie za pomocą ciśnienia - przez wzrost.
Sterowanie za pomocą ciśnienia Sterowanie za pomocą ciśnienia - przez spadek.
Sterowanie ze wspomaganiem Sterowanie ze wspomaganiem - przez wzrost ciśnienia (pneumatycznie lub hydraulicznie).
Sterowanie ze wspomaganiem Sterowanie ze wspomaganiem - przez spadek ciśnienia (pneumatycznie lub hydraulicznie).

Sterowanie pośrednie - zaworem pomocniczym


Sterowanie jednostopniowe Sterowanie z wykorzystaniem wzrostu - ciśnienia pneumatycznego w sterowaniu jednostopniowym z wewnętrznym zasilaniem sterowania.
Sterowanie jednostopniowe Sterowanie z wykorzystaniem spadku - ciśnienia pneumatycznego w sterowaniu jednostopniowym z wewnętrznym zasilaniem sterowania.
Sterowanie dwustopniowe Sterowanie dwustopniowe - elektromagnes i ciśnienie pneumatyczne - zewnętrzne zasilanie sterowania.
Sterowanie dwustopniowe Sterowanie dwustopniowe - elektromagnes i ciśnienie pneumatyczne - wewnętrzne zasilanie sterowania.

Oborotowe przetworniki energii


Silnik pneumatyczny Silnik pneumatyczny
Silnik pneumatyczny Silnik pneumatyczny - o zmiennej objętości roboczej.
Silnik pneumatyczny Silnik pneumatyczny - o dwóch kierunkach przepływu i stałej objętości roboczej.
Silnik pneumatyczny Silnik pneumatyczny - o dwóch kierunkach przepływu i zmiennej objętości roboczej.
Sprężarka Sprężarka

Liniowe przetworniki energii


Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania Siłownik pneumatyczny - jednostronnego działania pchający.
Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania Siłownik pneumatyczny - jednostronnego działania ciągnący ze sprężyną.
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania Siłownik pneumatyczny - dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem, hamowanie dwustronne nastawialne.
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania Siłownik pneumatyczny - dwustronnego działania z jednostronnym hamowaniem.
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z BSPT Siłownik pneumatyczny - dwustronnego działania z hamowaniem dwustronnym nastawialnym i bezstykową sygnalizacją położenia tłoka (BSPT).
Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania Siłownik pneumatyczny - cylinder teleskopowy jednostronnego działania.
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania Siłownik pneumatyczny - dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem.
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania Siłownik pneumatyczny - dwustronnego działania z dwustronnym wydrążonym tłoczyskiem i tłokiem.
Siłownik pneumatyczny udarowy Siłownik pneumatyczny - udarowy.
Siłownik pneumatyczny TANDEM z BSPT Siłownik pneumatyczny - "tandem" dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem i bezstykową syganlizacją położenia tłoka (BSPT).
Siłownik pneumatyczny mieszkowy Siłownik pneumatyczny - mieszkowy.

Specjalne przetworniki energii


Przemiennik pneumatyczno - hydrauliczny Przemiennik pneumatyczno - hydrauliczny - jednostronnego lub ciągłego działania - przetwarza ciśnienie pneumatyczne na hydrauliczne lub na odwrót.
Wzmacniacz ciśnienia Wzmacniacz ciśnienia - jednostronnego lub ciągłego działania - przetwarza ciśnienie X na Y dla różnych płynów.

Gromadzenie medium


Zbiornik pneumatyczny wyrównawczy Zbiornik pneumatyczny - pomocniczy do wyrównania ciśnienia.
Zbiornik pneumatyczny Zbiornik pneumatyczny

Sterowanie i regulacja przepływem


Zawór sterujący kierunkiem przepływu 2/2 Zawór sterujący kierunkiem przepływu - odcinający, sterowany dźwignią - dwie drogi przepływu, dwa niezależne połączenia.
Zawór sterujący kierunkiem przepływu 2/2 ze sprężyną Zawór sterujący kierunkiem przepływu - sterowany dźwignią, powrót sprężyną - dwie drogi przepływu, dwa niezależne połączenia.
Zawór sterujący kierunkiem przepływu 3/2 ze sprężyną Zawór sterujący kierunkiem przepływu - sterowany mechanicznie za pomocą rolki, powrót sprężyną - trzy drogi przepływu, dwa niezależne połączenia.
Zawór sterujący kierunkiem przepływu 4/2 ze sprężyną Zawór sterujący kierunkiem przepływu - sterowany ręcznie za pomocą przycisku, powrót sprężyną - cztery drogi przepływu, dwa niezależne połączenia.
Zawór sterujący kierunkiem przepływu 5/2 pneumatyczny Zawór sterujący kierunkiem przepływu - sterowany za pomocą ciśnienia w obu kierunkach - pięć dróg przepływu, dwa niezależne połączenia.
Zawór sterujący kierunkiem przepływu 3/3 elektromagnetyczny Zawór sterujący kierunkiem przepływu - sterowany za pomocą elektromagnesów, ustalany w położeniu środkowym sprężynami - trzy drogi przepływu, trzy niezależne połączenia.
Zawór sterujący kierunkiem przepływu 4/3 Zawór sterujący kierunkiem przepływu - sterowany ręcznie za pomocą przycisku, ustalany w położeniu środkowym sprężynami - cztery drogi przepływu, trzy niezależne połączenia.
Zawór sterujący kierunkiem przepływu 5/3 elektromagnetyczny Zawór sterujący kierunkiem przepływu - dwustopniowe sterowanie za pomocą elektromagnesów oraz wzrostu ciśnienia, ustalany w położeniu środkowym sprężynami - pięć dróg przepływu, trzy niezależne połączenia.

Zawory zwrotne i logiczne


Zawór zwrotny Zawór zwrotny - otwiera się gdy ciśnienie wejściowe jest wyższe niż wyjściowe.
Zawór zwrotny ze sprężyną Zawór zwrotny ze sprężyną - otwiera się gdy ciśnienie wejściowe jest wyższe niż suma ciśnienia wyjściowego i ciśnienia wynikającego z siły sprężyny.
Zawór logiczny (LUB) Zawór logiczny (LUB)
Zawór logiczny (I) Zawór logiczny (I)
Zawór szybkiego spustu Zawór szybkiego spustu

Zawory sterujące ciśnieniem


Zawór redukcyjny Zawór redukcyjny - regulator ciśnienia, dwudrogowy jednostopniowy, nastawiany sprężyną.
Zawór redukcyjny Zawór redukcyjny - regulator ciśnienia, trójdrogowy jednostopniowy, nastawiany sprężyną.
Zawór redukcyjny z upustem Zawór redukcyjny z upustem - kiedy ciśnienie wyjściowe przewyższy ciśnienie nastawiane, następuje swobodny wylot powietrza do atmosfery.

Zawory sterujące natężeniem przepływu


Zawór dławiący nastawialny Zawór dławiący nastawialny
Dzielnik strumienia Dzielnik strumienia - dzieli przepływ całkowity na dwa równomierne strumienie.

Elementy filtracyjne i przygotowujące medium


Filtr pneumatyczny lub hydrauliczny Filtr - pneumatyczny lub hydrauliczny.
Filtr z przegrodą Filtr - z przegrodą filtracyjną np. magnetyczną.
Filtr z wskaźnikiem zanieczyszczeń Filtr - wyposażony we wskaźnik zanieczyszczeń.
Zawór filtra - ręczny Zawór spustowy filtra - spust ręczny.
Zawór filtra - automatyczny Zawór spustowy filtra - spust automatyczny.
Filtr z oddzielaczem Filtr z oddzielaczem - spust ręczny.
Osuszacz powietrza Osuszacz powietrza - np. za pomocą środków chemicznych.
Smarownica pneumatyczna Smarownica - olej wprowadzany do układu za pomocą smarownicy zabezpiecza i polepsza efekty pracy urządzenia.
Zespół przygotowania powietrza Zespół przygotowania medium - np. powietrza - może składać się z filtra z oddzielaczem, zaworu redukcyjnego, manometru i smarownicy.
Chłodnica Chłodnica - wymiennik ciepła.
Nagrzewnica Nagrzewnica - wymiennik ciepła.
Regulator temperatury Regulator temperatury - może doprowadzać lub odprowadzać ciepło.

Przyrządy pomiarowe i czujniki


Wskaźnik ciśnienia Wskaźnik ciśnienia
Manometr pneumatyczny lub hydrauliczny Manometr
Termometr Termometr
Wskaźnik poziomu cieczy Wskaźnik poziomu cieczy
Wskaźnik przepływu Wskaźnik przepływu
Przepływomierz Przepływomierz
Przetwornik analogowo ciśnieniowy Przetwornik analogowo ciśnieniowy - generuje sygnał elektryczny.
Przetwornik ciśnienia (pneumo-elektryczny) Przetwornik ciśnienia (pneumo-elektryczny) - generuje sygnał elektryczny.BTH DANIEL
ul. Makuszyńskiego 15
31-752 Kraków
tel./fax +48 12 257 13 90
infobthdaniel.pl