Pneumatyka Prema Kielce
Pneumatyka Norgren
Hydraulika siłowa Argo-Hytos
Hydraulika siłowa Ponar Wadowice
Zawory hydrauliczne Buschjost
Pneumatyka SMC
Zawory, przepustnice Klinger
Chłodnice oleju Sesino
Zasilacze hydrauliczne
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Smarowanie układów pneumatycznych

Obecnie na rynkach zajmujących się dziedziną pneumatyki coraz większą część komponentów zajmują te, które nie wymagają smarowania. Umożliwia to ciągły postęp w technologii wytwarzania materiałów uszczelnień i smarów. Bezsmarowe elementy cechują się zadowalającymi parametrami roboczymi.

Najczęściej stosowaną technologią jest nakładanie smaru teflonowego już w fazie produkcji danego elementu. Technika ta pozwala zmniejszyć zjawisko utraty smaru z systemu, który w normalnych układach może być wydalany do atmosfery.

Technologia ta sprawia również, że nie ma konieczności stosowania urządzeń usuwających smar ze sprężonego powietrza. Nie mniej jednak elementy nie smarowane dodatkowo są mniej żywotne niż komponenty pneumatyczne zasilane z linii pneumatycznych wyposażonych w smarownice.

Należy pamiętać, że istotnym warunkiem prawidłowej pracy układu bezsmarowego jest odpowiednie przygotowanie sprężonego powietrza. Powinno ono być w miarę możliwości suche i poddane dokładniejszej filtracji, zazwyczaj filtrami o dokładności poniżej 10 µm.

Jeśli chodzi o wykorzystanie elementów pneumatyki nie używającej dodatkowych układów smarowania, to przede wszystkim jest to przemysł medyczny, farmaceutyczny i spożywczy, gdzie użytkownik jak i produkty mają bezpośredni kontakt z urządzeniami pneumatycznymi bądź czynnikiem roboczym jakim jest powietrze. Wymusza to konieczność przestrzegania rygorystycznych przepisów odnośnie higieny i sterylności. W takich przypadkach nie można sobie pozwolić na ulatnianie się do atmosfery pozostałości smaru z systemu.

Inne zastosowania elementów nie wykorzystujących smarownic to takie, gdzie komponenty pracują przy wysokich temperaturach. W takich aplikacjach gorący olej powoduje uszkodzenie uszczelnień i skrócenie okresu użytkowania danej części.
BTH DANIEL
ul. Makuszyńskiego 15
31-752 Kraków
tel./fax +48 12 257 13 90
infobthdaniel.pl