Pneumatyka Prema Kielce
Pneumatyka Norgren
Hydraulika siłowa Argo-Hytos
Hydraulika siłowa Ponar Wadowice
Zawory hydrauliczne Buschjost
Pneumatyka SMC
Zawory, przepustnice Klinger
Chłodnice oleju Sesino
Zasilacze hydrauliczne
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Najczęściej stosowane układy wspomagające pracę człowieka w zakładach przemysłowych oraz produkcyjnych podzielić możemy na: zasilane energią elektryczną lub zasilane medium - powietrze, gaz, olej lub emulsja - pod odpowiednim ciśnieniem. Zakłady produkcyjne szczególnie z sektora górniczego, hutniczego, kolejowego i przetwórczego bardzo często korzystają z urządzeń wykonawczych opartych o najnowsze technologie.

Filtry - pneumatyczne i hydraulicznePneumatyka i hydraulika siłowa - wspomagają obsługę urządzeń i budowę maszyn, które niejednokrotnie zastępują człowieka w zadaniach usytuowanych w niedostępnych i narażonych na niekorzystne warunki miejscach. Układy uzbrojone są często w najnowocześniejsze technologie sterujące procesem wykonywania zadań. Najczęściej stosowane elementy wykonawcze - czyli siłowniki spotykane są w kilku odmianach konstrukcyjnych. Są to między innymi: siłowniki mieszkowe, tłoczyskowe, beztłoczyskowe lub obrotowe. Praca którą wykonują polega na przekazaniu energii ciśnienia medium na energię kinetyczną wprawiającą w ruch określony element układu. W zależności od zastosowanego medium wyróżnić można następujące niebezpieczeństwa wpływające na pracę i wydajność całego układu: nieodpowiednia filtracja, wycieki, uszkodzenia zaworów lub uszkodzenia systemu sterowania.

Zawory proporcjonalneUkłady pneumatyczne i hydrauliczne wymagają odpowiedniej klasy czystości stosowanego medium. Filtracja medium to najważniejszy czynnik, określający żywotność wszystkich elementów układu włącznie z instalacją przesyłową. Czynnikami wpływającymi znacząco na bieżącą pracę każdego układu jest temperatura. Nie uwzględniając wytrzymałości elementów wykonawczych takich jak: silniki, zawory, pompy i siłowniki, w głównej mierze działa ona na medium. Potrafi znacząco zmieniać swoje właściwości fizyczne powodując zmiany w pracy całego układu. Dodatkowo w przypadku powietrza lub gazu powoduje skraplanie się pary wodnej. Może to powodować korozję instalacji i urządzeń, zmianę parametrów oraz spadek jakości medium.

Hydraulika siłowa jest szczególnie narażona na uszkodzenia związane z niewłaściwą filtracją lub jej brakiem. W największej ilości przypadków skrajne warunki temperaturowe wpływają na zawory sterujące. Zalecany jest zatem regularny serwis urządzeń sterujących. Przeważnie taka usługa kończy się na wymianie uszkodzonych uszczelnień, wyczyszczeniu dróg zaworu i sprawdzeniu działania zaworu po serwisie w kontrolowanych warunkach. Zawory proporcjonalne są dużo bardziej narażone na uszkodzenia wywołane nieprawidłowym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami. Wymagają również wyższego stopnia filtracji od zwykłych zaworów.
BTH DANIEL
ul. Makuszyńskiego 15
31-752 Kraków
tel./fax +48 12 257 13 90
infobthdaniel.pl