Pneumatyka Prema Kielce
Pneumatyka Norgren
Hydraulika siłowa Argo-Hytos
Hydraulika siłowa Ponar Wadowice
Zawory hydrauliczne Buschjost
Pneumatyka SMC
Zawory, przepustnice Klinger
Chłodnice oleju Sesino
Zasilacze hydrauliczne
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Hydraulika siłowa - filtracja oleju


Rodzaje zanieczyszczeń w cieczach hydraulicznych podzielić możemy na kilka grup. Główny podział wyróżnia: cząstki stałe twarde i o ostrych krawędziach, cząstki miękkie i galaretowate oraz substancje rozpuszczalne w cieczy roboczej. Każde z nich powodują uszkodzenia w układach hydraulicznych obejmując różne elementy. Główne problemy stwarzają właściwości ścierne elementów konstrukcyjnych. Regularna filtracja oleju wspomaga zatem utrzymanie jakości medium oraz przedłużenie czasu eksploatacji całego układu, niezależnie od zastosowanych urządzeń.

Hydraulika siłowa - filtracja olejuHydraulika siłowa pracuje w formie układu zamkniętego, nie oznacza to jednak że nie jest narażona na zabrudzenia pochodzące z otoczenia. Wyróżniamy kilka możliwych przypadków dostania się zanieczyszczeń do każdego układu: powstające przed lub podczas uruchomienia oraz powstające w czasie pracy urządzenia. Prowadzą one bardzo często do uszkodzenia oraz blokowania pracy elementów sterujących, uszkodzenia uszczelnień i kumulowania ciśnienia w układzie poprzez blokowanie zaworów.

Zawory - hydraulika siłowa

Najczęstsze uszkodzenia powstające w układach hydraulicznych powodowane są zatem przez niedostateczną filtrację medium. Filtracja oleju jest przeprowadzana za pomocą elementów stałych lub doraźnych. Do urządzeń stałych zaklasyfikować możemy filtry - wysokociśnieniowe i niskociśnieniowe lub powierzchniowe i wgłębne. Urządzenia filtracji doraźnej to: agregaty filtracyjne występujące w kilku możliwych odmianach, między innymi urządzenia do bocznikowej filtracji oleju i agregaty filtracyjne z licznikami cząstek stałych. Obecnie popularne i dobrze sprawdzające się agregaty wyposażone są w laserowy czujnik cząstek stałych. Umożliwia to kontrolę klasy czystości do poziomu określonego według norm ISO 4406 lub NAS 1638. Nowoczesne urządzenia posiadają również funkcję filtracji oleju do zadanej klasy według powyższych norm.

Filtracja oleju jest najprostszym i najefektywniejszym procesem zabezpieczającym i przedłużającym pracę układów hydraulicznych. Jej skuteczne działanie nie ogranicza się tylko do poziomu samego medium. Wpływa na wszystkie urządzenia: zawory, cylindry, armaturę i układ sterowania. Filtracja oleju to najtańszy sposób na utrzymanie czystości medium w układzie hydraulicznym, niezależnie od warunków pracy oraz ilości urządzeń wykonawczych. Jest niedocenionym i rzadko branym pod uwagę sposobem na zwiększenie skuteczności utrzymania ruchu w każdym przedsiębiorstwie stosującym hydraulikę siłową.
BTH DANIEL
ul. Makuszyńskiego 15
31-752 Kraków
tel./fax +48 12 257 13 90
infobthdaniel.pl